DĚKUJEME VŠEM přispěvatelům, dobrovolníkům i podporovatelům!

Díky vám se podařilo během letošního 25. ročníku sbírky Český den proti rakovině vybrat více než 16 milionů Kč!

Liga proti rakovině si velmi váží vysoké a stálé důvěry spoluobčanů, kteří každoročně podpoří její aktivity zakoupením kytičky.  Vybrané finanční prostředky budou použity na projekty boje proti rakovině a rozděleny na konci letošního roku, o podrobnostech budeme informovat.

Více informací: Tisková zpráva LPR Praha 1. 11. 2021