Jak můžete pomoci?

Jsme vděčni za jakoukoli formu pomoci. Vámi věnované finanční prostředky, věcné dary či vaše dobrovolnická činnost nám umožní dále naplňovat naše poslání, rozšiřovat naše programy a zkvalitňovat naši činnost.

Dobrovolnici

Kromě podpory Českého dne proti rakovině (příspěvkem za kytičku v den sbírky, pořízením e-kytičky za DMS nebo příspěvkem na sbírkový účet 6500065/0300) máte několik možností, jak podpořit projekty Ligy proti rakovině Praha.

Vyberte si prosím způsob pomoci, který Vám nejlépe vyhovuje:

– dobrovolnictvím
– zasláním finančního daru na účet Ligy proti rakovině Praha (č. ú. 8888 88 8888/0300)
– zřízením trvalého příkazu ve prospěch Ligy proti rakovině Praha

 DĚKUJEME VÁM!