Pomáháme již 33 let!

Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace, která byla založena již v roce 1990. Naší snahou je snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice. K dosažení tohoto cíle jsme vytyčili tři dlouhodobé pilířové programy.

Za 33 let práce Ligy bylo na tyto programy shromážděno více než 390 mil. Kč, které byly rozděleny v následujícím poměru:

Dobrovolnici

40 % na nádorovou prevenci
35 % na zlepšení kvality života onkologických pacientů
25 % na podporu výzkumu, pro investiční podporu onkologických pracovišť, podporu hospicům

 

Na onkologických odděleních mnoha zdravotnických zařízení po celé republice můžete najít štítek se sdělením, který konkrétní přístroj byl pořízen díky podpoře Ligy proti rakovině Praha. Grantovou podporu poskytujeme na onkologický výzkum, hospicové hnutí a další.
Zde je výčet souhrnných částek na podporu dlouhodobých projektů (údaje za období 1997 – 2023). Každoroční podrobné rozdělení finančních částek na konkrétní pracoviště, výzkumné granty a další najdete na webových stránkách Ligy proti rakovině Praha (www.lpr.cz).

Prevence onkologických onemocnění, včetně Putovní výstavy – 24,36 mil. Kč
Poradenské a preventivní publikace,  edukační materiály – 21,43 mil. Kč
Dotace kolektivním členským onkologickým organizacím včetně grantových žádostí – 46,32 mil. Kč
Nádorová telefonní linka – 19,36 mil. Kč
Rekondiční pobyty pro onkologické pacienty – 24,15 mil. Kč
Hospicové hnutí bylo podpořeno částkou 10,4 mil.  Kč
Na financování přístrojového vybavení onkologických pracovišť bylo věnováno 35,42 mil. Kč
Granty na onkologický výzkum byly podpořeny částkou 38,46 mil. Kč

V rámci dlouhodobého programu prevence Liga vyhlašuje každým rokem jedno hlavní téma. V průběhu 33 let jsme se opakovaně věnovali například těmto tématům:

Prevence kolorektálního karcinomu – 5x 
Prevence karcinomu prsu – 5x
Prevence rakoviny děložního čípku – 7x
Prevence onkologických onemocnění obecně – 6x 
Prevence rakoviny varlat – 7x

Přehledné informace o činnosti Ligy najdete v ročence ke 30. výročí založení: LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA – 30 LET

Informace o aktuální činnosti a projektech Ligy proti rakovině Praha najdete na Facebooku  a na  
www.lpr.cz
.