Za 27 ročníků sbírky Český den proti rakovině bylo získáno více než 390 milionů Kč!

Získané prostředky byly rozděleny na tři dlouhodobé programy Ligy proti rakovině Praha v následujícím poměru:

40 % na nádorovou prevenci
35 % na zlepšení kvality života onkologických pacientů
25 % na podporu výzkumu, pro investiční podporu onkologických pracovišť, podporu hospicům

 

Rozdělení výtěžku sbírky v letech 1997 – 2023 (v milionech Kč)

V rámci dlouhodobého programu prevence Liga vyhlašuje každým rokem jedno hlavní téma – konkrétní nádorové onemocnění a možnosti jeho prevence.

V průběhu let se témata opakují, neboť v mezinárodních statistikách se počtem nových onkologických onemocnění, ale i výší každoročních úmrtí na zhoubné nádory řadíme na přední místa v Evropě. Je tedy třeba neustále upozorňovat veřejnost na nutnost péče o své zdraví a na možnosti prevence nejen nádorových onemocnění.

 

Témata sbírky v průběhu 23 let

Graf témata