Za 19 ročníků sbírky Český den proti rakovině bylo rozděleno téměř 250 milionů Kč!

40 % na nádorovou prevenci
35 % na zlepšení kvality života onkologických pacientů
25 % na podporu výzkumu, pro investiční podporu onkologických pracovišť, podporu hospicům

 

Graf1

 

V rámci dlouhodobého programu prevence Liga vyhlašuje každým rokem jedno hlavní téma – konkrétní nádorové onemocnění a možnosti jeho prevence.
V průběhu let se témata opakují, neboť v mezinárodních statistikách se počtem nových onkologických onemocnění, ale i výší 
každoročních úmrtí na zhoubné nádory řadíme na přední místa v Evropě. Je tedy třeba neustále upozorňovat veřejnost na nutnost péče o své zdraví a na možnosti prevence nejen nádorových onemocnění.

 

Graf2