Liga proti rakovině Praha z.s.

Dobrovolnici

Liga proti rakovině Praha z.s. je nezisková organizace.

Naším hlavním cílem je již 32 let snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice.

K dosažení tohoto cíle jsme zvolili tři hlavní dlouhodobé programy:

– prevenci nádorových onemocnění a výchovu  ke zdravému způsobu života

– zlepšení kvality života onkologických pacientů

– podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

Podrobné informace o činnosti Ligy najdete v ročence ke 30. výročí založení organizace: LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA – 30 LET

Více informací o Lize proti rakovině Praha naleznete také na www.lpr.cz  a na Facebooku.