Mapa prodejců kytiček je aktivní jen v den sbírky. Přesné počty prodaných kytiček v roce 2018 naleznete v mapce krajů a okresů, jakmile budeme znát přesná čísla.

Prozatím se můžete podívat na počty kytiček distribuovaným dobrovolníkům v letošním roce a prodané kytičky v letech minulých v jednotlivých krajích a okresech České republiky.

Mapa distribuovaných kytiček dobrovolníkům v roce 2018

Počet distribuovaných kytiček dobrovolníkům v roce 2018 v jednotlivých krajích ČR

prodane_kraje_2018

Počet distribuovaných kytiček dobrovolníkům v roce 2018 v jednotlivých okresech ČR

prodane_okresy_2018

 

Mapa prodaných kytiček v ČR v roce 2017

Počet prodaných kytiček v roce 2017 v jednotlivých krajích ČR

Prodej kytiček 2017 - kraje

Počet prodaných kytiček v roce 2017 v jednotlivých okresech ČR

Prodej kytiček 2017 - okresy

Mapa prodaných kytiček v ČR v roce 2016

Počet prodaných kytiček v roce 2016 v jednotlivých krajích ČR

Počet prodaných kytiček v krajích ČR v roce 2016

 

Počet prodaných kytiček v roce 2016 v jednotlivých okresech ČR

Počet prodaných kytiček v okresech ČR v roce 2016