Sbírkové dny 2024 očima našich dobrovolníků

Většina z Vás, příznivců Ligy, už asi zaregistrovala skvělé zprávy o rekordním průběžném výsledku letošní sbírky – částka shromážděná na účtu Českého dne proti rakovině 2024 překročila koncem června krásných 24,5 mil. Kč.
Naše upřímné poděkování patří nejen všem dárcům a podporovatelům, ale stejně tak i téměř 15 tisícům dobrovolníků, kteří se na nabízení kytiček a rozdávání preventivních letáků letos podíleli -studenti středních a žáci základních škol, členky a členové sdružení onkologických pacientů – kolektivních členů Ligy, pionýrské a junácké oddíly, dobrovolní hasiči, knihovny, členové ČSŽ a ČČK, obchody, firmy, radnice a další organizace i mnozí jednotlivci… 

Všem z celého srdce děkujeme za jejich pomoc a aktivní podporu!

Pokud máte chuť se podívat, jak někteří naši dobrovolníci prožili letošní sbírkové dny, fotografie a články najdete zde:
VZPOMÍNKOVÉ FOTO ALBUM na Facebooku sbírky
ZPRAVODAJ Ligy proti rakovině 02/2024
Další fotografie a příspěvky pak budou zveřejněny na podzim v dalším čísle Zpravodaje Ligy.