Sympozium ke Světovému dni proti rakovině (4. únor)

Liga proti rakovině Praha společně s Českou lékařskou společností J. E. P.  pořádá při příležitosti Světového dne proti rakovině Sympozium pro odbornou i laickou veřejnost. Jako téma si letos Liga zvolila problematiku nádorových onemocnění průdušek a plic, které se zároveň bude věnovat v rámci svých aktivit po celý rok, včetně květnového Českého dne proti rakovině.

Více informaci:
TISKOVÁ ZPRÁVA LPR Praha 2. 2. 2023


PROGRAM SYMPOZIA:

Screening bronchogenního karcinomu u kuřáků
Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph. D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN

Epidemiologie bronchogenních nádorů, kouření
MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha

Chirurgické řešení nádorů plic
MUDr. Pavel Horák, primář Chirurgické kliniky 1. LF UK a FNB

Možnosti systémové léčby bronchogenního karcinomu
MUDr. Jana Krejčí, Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB

Možnosti radioterapie u nádorů plic
MUDr. Tereza Drbohlavová, Ústav radiační onkologie, FNB