Sympozium ke Světovému dni proti rakovině (4. únor)

Liga proti rakovině Praha společně s Českou lékařskou společností J. E. P.  pořádá při příležitosti Světového dne proti rakovině Sympozium pro odbornou i laickou veřejnost. Jako téma si letos Liga zvolila problematiku nádorových onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty.

Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci nelze Sympozium uspořádat prezenčně, proto se Liga rozhodla příspěvky lékařů natočit a prostřednictvím sociálních sítí je šířit.

Odkaz na Sympozium: https://youtu.be/O456L6uJ7dc

V příspěvku mohou zájemci shlédnout následující program:

Epidemiologie a možnosti prevence
MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha

Diagnostika a chirurgická léčba nádorů močového měchýře a prostaty
MUDr. Michal Pešl, FEBU, Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Nádory močového měchýře a prostaty
MUDr. PharmDr. Jan Dvořák, Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV a 3. LF UK

Možnosti radioterapie u nádorů močového měchýře a prostaty
MUDr. Tereza Drbohlavová, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Léčba nádorů ledvin
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Dlouhodobý program prevence maligního melanomu
MUDr. Ivana Krajsová, MBA, Dermatovenerologická klinika VFN

 

TISKOVÁ ZPRÁVA LPR PRAHA k Sympoziu