Tisková konference k Českému dni proti rakovině 2019

V pondělí 13. května 2019 proběhla tradiční tisková konference před Českým dnem proti rakovině. V úvodu předsedkyně Ligy proti rakovině Praha MUDr. MICHAELA FRIDRICHOVÁ seznámila přítomné hosty a novináře podrobně s 23. ročníkem sbírky a letošním tématem „rakovina plic a možnosti její prevence“, na téma nekouření a screening karcinomu plic pak promluvil primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK MUDr. JIŘÍ VOTRUBA, Ph.D. Informace o prevenci kožních nádorů doplnila prof. MUDr. JANA HERCOGOVÁ, CSc., MHA, přednostka Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce. 

TISKOVÁ ZPRÁVA LPR PRAHA 13. 5. 2019