Jak už asi víte, částka shromážděná na sbírkovém účtu Českého dne proti rakovině 2023 překročila koncem června krásných 20,5 mil. Kč.
Obrovský dík patří jak všem dárcům a podporovatelům, tak i více než 14 tisícům dobrovolníků, kteří se na nabízení kytiček a rozdávání preventivních letáků letos podíleli – studenti středních a žáci základních škol, členky a členové sdružení onkologických pacientů, pionýrské a junácké oddíly, dobrovolní hasiči, knihovny, členové ČSŽ a ČČK, obchody, firmy, radnice a další organizace i mnozí jednotlivci… Všem ze srdce děkujeme za jejich aktivní podporu!

A jak někteří naši dobrovolníci prožili květnové sbírkové dny, si můžete přečíst a podívat se zde:
VZPOMÍNKOVÉ FOTO ALBUM na Facebooku sbírky
ZPRAVODAJ Ligy proti rakovině 02/2023
Další fotografie a příspěvky pak budou zveřejněny na podzim v dalším čísle Zpravodaje Ligy.