Tisková konference k Českému dni proti rakovině 2017

Tisková konference

Na úterní tiskové konferenci k letošní sbírce vystoupili MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha, prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol a MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. z kliniky onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové.
TISKOVÁ ZPRÁVA 2. 5. 2017