Český den proti rakovině 2020 – organizační změny

Je nám to velice líto, ale vzhledem k epidemii COVID-19 nebude bohužel možné sbírku plánovanou na středu 13. května 2020 tradiční formou prodeje kytiček v ulicích uskutečnit.

V průběhu května proběhne pouze on-line kampaň (prodej e-kytiček přes DMS).

Pokud to situace umožní, proběhne sbírka (prodej kytiček v ulicích a rozdávání preventivních letáků) v náhradním podzimním termínu ve středu 30. září 2020.

Předem všem děkujeme za pochopení a podporu!

Již zaslané objednávky kytiček automaticky převádíme pro podzimní termín. Další zájemci o spolupráci při sbírce v náhradním termínu (noví i dosud nepřihlášení stávající) se mohou nadále přihlašovat (tel.: 603 546 116, e-mail: jana.mauleova@arcadia.cz).
Těšíme se na spolupráci s Vámi všemi!