Rozesílka přihlášek stávajícím dobrovolníkům

Přípravy dalšího ročníky sbírky Český den proti rakovině, který je plánovaný na středu 10. května 2017, jsou v plném proudu. Rozesílka přihlášek stávajícím dobrovolníkům proběhne na přelomu ledna a února. Pokud máte i Vy chuť se aktivně zapojit a pomoci 10. května s nabízením kytiček a rozdáváním preventivních letáků, ozvěte se nám, domluvíme se na podrobnostech (e-mail: jana.mauleova@arcadia.cz , tel. 603 546 116).
Těšíme se na spolupráci se všemi stávájícími i novými dobrovolníky!
Více o letošní sbírce zde.

 

4. únor – Světový den proti rakovině

U příležitosti Světového dne proti rakovině, který UICC (Světová unie proti rakovině) vyhlásila již v roce 2000, pořádá Liga proti rakovině Praha každoročně Sympozium pro odbornou i laickou veřejnost. Letos proběhne 1. 2. v Lékařském domě a jeho tématem budou nádorová onemocnění hlavy a krku (nádory ORL), které jsou zároveň hlavním tématem Ligy a sbírky Český den proti rakovině v tomto roce. Více k Sympoziu zde.

 

Tisková konference LPR Praha

Tradiční lednová tisková konference LPR Praha proběhla v úterý 24. ledna, hlavními tématy byly Světový den proti rakovině, nádorová onemocnění hlavy a krku jako hlavní téma Ligy i sbírky pro celý letošní rok a připravované akce LPR Praha pro rok 2017. Tisková zpráva 

 

Český den proti rakovině 2016 – celkové výsledky

K 31. 12. 2016 se na sbírkovém účtu podařilo shromáždit (včetně DMS, darů na účet atd.) krásných 18.260.870 Kč. Všem, kteří sbírku podpořili ještě jednou upřímně DĚKUJEME!
Z vybraných prostředků Liga proti rakovině Praha podpořila např.: Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně (výzkumný onkologický projekt), Kliniku pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce v Praze (přístrojové vybavení), Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (výzkumný onkologický projekt katedry genetiky a mikrobiologie), Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (přístrojové vybavení), Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši (rehabilitační pomůcky), výzkumné onkologické projekty Veterinární a farmaceutické kliniky v Brně, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v Brně a Fyziologického ústavu AVČR. Dále pak tradičně podpořila pacientské organizace – kolektivní členy Ligy, rekondiční pobyty pro onkologické pacienty, projekty nádorové prevence včetně putovní výstavy Každý svého zdraví strůjcem v sedmi městech ČR, vydávání poradenských a informačních publikací pro veřejnost, nádorovou telefonní linku, hospicovou péči a další projekty.