Tisková konference k letošnímu Českému dni proti rakovině proběhla v úterý 7. května. O tématu letošní sbírky – karcinomu prsu a jeho prevenci – promluvila předsedkyně Ligy proti rakovině MUDr. Michaela Fridrichová, s nejnovějšími trendy v léčbě karcinomu prsu pak hosty seznámila primářka Onkologické kliniky VFN MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., MHA. O screeningových programech v ČR detailně informovala MUDr. Marcela Koudelková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a o prevenci kožních nádorů pak prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, IFAAD.
Na zhoubné nádory u nás ročně zemře více než 28 000 lidí. Nádory prsu jsou nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. Každoročně si tuto diagnózu vyslechne téměř 7500 z nich a počet případů stále roste. Díky diagnostice a moderním léčebným metodám sice úmrtnost klesá, ale přesto např. v roce 2021 zemřelo na rakovinu prsu 1786 žen.
Záludnost karcinomu prsu spočívá v tom, že v počátečních stádiích nádor nebolí a nijak se neprojevuje. Pro úspěšnou léčbu je nutné odhalit nádor včas! Pravidelné samovyšetřování prsou 1x za měsíc mělo být samozřejmostí. K záchytu onemocnění v časných stadiích slouží mamografický screening pro ženy od 45 let zdarma každé 2 roky.

Více informací včetně tiskové zprávy a videozáznamu všech příspěvků z TK najdete v odkazech níže.

Tisková zpráva LPR Praha 7. 5. 2024

Rakovina prsu – výskyt a úmrtnost – graf

Počty nabízených kytiček v okresech a krajích při letošní sbírce

PREVENTIVNÍ LETÁK ke kytičkám –  4_strany-web,2_strany-tisk

Videozáznam z TKhttps://youtu.be/ukfql-kaVVs (Stopáž příspěvků: Úvodní informace 0.00 – 4.30 min., Karcinom prsu, prevence 4.30-13.00 min., Nové trendy v léčbě 13.30-33.00 min., Screeningové programy 34.00-48.00 min., Prevence kožních nádorů 49.00-1.04 min.)

Prevence kožních nádorů – tisková zpráva