Historie sbírkových dnů LPR Praha v letech 1997 – 2006

Tradice květinových sbírkových dnů vychází z irského konceptu tzv. Daffodil Days (Narciskové dny), které pořádá The Irish Cancer Society již od roku 1988. Po dohodě s irskými organizátory převzala základní myšlenku této sbírkové akce v roce 1997 Liga proti rakovině Praha a založila v České republice tradici květnových sbírkových dnů, při nichž dobrovolníci nabízejí žluté kvítky měsíčku lékařského a informují o prevenci rakoviny.

První sbírkový den proběhl 14. května 1997, veřejnosti bylo nabízeno 30.000 kytiček a vybráno bylo 350.000,- Kč. Květnové sbírkové dny se postupem let staly nejznámější sbírkovou akcí u nás a zdárně se zvyšoval jak počet nabízených kytiček a preventivních letáků, tak množství peněz získaných od dárců. Neúspěšnější z hlediska objemu získaných finančních prostředků pak byl 6. ročník, kdy se v roce 2002 podařilo získat přes 18 milionů Kč.

Celkově za 10 let existence sbírkových dní získala Liga proti rakovině Praha na svou činnost 115.000.000 Kč, ze kterých bylo 40% z čistého zisku vynaloženo na preventivní programy. Zbývající prostředky byly použity na zlepšení kvality života nádorově nemocných a na podporu výzkumu a kvalitní výuky. Liga financovala bazén a ubytovnu pro nádorově nemocné na Pleši, přispívala každoročně na činnost 50 členských dobrovolných onkologických organizací v celé ČR a podpořila vznik několika hospiců.

V roce 2007 se Liga proti rakovině Praha rozhodla přihlásit se jménem České republiky výrazněji ke Světovému dni boje proti rakovině a vyhlásila 16. květen 2007, kdy proběhl další ročník tradiční veřejné sbírky, Českým dnem proti rakovině. Sbírkové dny nadále probíhají pod tímto novým názvem, symbolem sbírky zůstává žlutý kvítek měsíčku lékařského.

Detailní přehled o historii prvních deseti ročníků sbírkových dní Ligy proti rakovině Praha nabízí následující tabulka.

foto historiefoto historiefoto historiefoto historiefoto historiefoto historie

Celoročně můžete podpořit projekty LPR Praha příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300
nebo zřízením trvalého příkazu ve prospěch LPR Praha. Více na www.lpr.cz.
Za každou podporu Vám předem děkujeme!