ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2015 (19. ročník)
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha

STAV SBÍRKOVÉHO ÚČTU K 31.12.2015 – 18.156.872 Kč (celková získaná částka včetně DMS, drobných darů atd.).
VŠEM, KTEŘÍ SBÍRKU PODPOŘILI, UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!!!

Základní informace o rozdělení sbírky

Kytička 2015


Středa 13. května


Barva stužky: stříbrná
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20,- Kč


Nádory reprodukčních orgánů – možnosti prevence
(gynekologické nádory u dívek a žen, nádory varlat u mužů)


Základní informace k tématu
Rakovina děložního čípku
Rakovina vaječníků
Nádory varlat
Leták ke sbírce
Plakát ke sbírce
TV spot 20 sec.

Celoročně můžete podpořit projekty LPR Praha příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300 nebo zřízením trvalého příkazu ve prospěch LPR Praha. Více na www.lpr.cz. Za každou podporu Vám předem děkujeme!