ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2009 (13. ročník)
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha

STAV SBÍRKOVÉHO ÚČTU K 31. 12. 2013 – 14.552.222 Kč (celková získaná částka včetně DMS, drobných darů atd.).
VŠEM, KTEŘÍ SBÍRKU PODPOŘILI, UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!!!

Kytička 2009
Základní informace o rozdělení sbírky


Středa 13. května


Barva stužky: hnědá
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20,- Kč

Kolorektální karcinom – primární a sekundární prevence


Základní informace k tématu
Leták ke sbírce
Plakát ke sbírce

Celoročně můžete podpořit projekty LPR Praha příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300 nebo zřízením trvalého příkazu ve prospěch LPR Praha. Více na www.lpr.cz. Za každou podporu Vám předem děkujeme!