ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2011 (15. ročník)
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha

STAV SBÍRKOVÉHO ÚČTU K 31.12.2011 – 14.222.536 Kč (celková získaná částka včetně DMS, drobných darů atd.).
VŠEM, KTEŘÍ SBÍRKU PODPOŘILI, UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!!!

Kytička 2011

Základní informace o rozdělení sbírky

Výroční zpráva 2011


Středa 11. května


Barva stužky: fialová
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20,- Kč

Každý svého zdraví strůjcem. Pomoz sám sobě předcházet rakovině aktivním využitím preventivních programů a zdravým životním stylem.


Základní informace k tématu
Leták 1 stránka
Leták 2 stránka

Celoročně můžete podpořit projekty LPR Praha příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300 nebo zřízením trvalého příkazu ve prospěch LPR Praha. Více na www.lpr.cz. Za každou podporu Vám předem děkujeme!