ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2014 (18. ročník)
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha

STAV SBÍRKOVÉHO ÚČTU K 31.12.2014 – 14.623.093 Kč (celková získaná částka včetně DMS, drobných darů atd.).
VŠEM, KTEŘÍ SBÍRKU PODPOŘILI, UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!!!

Kytička 2014

Základní informace o rozdělení sbírky


středa 14. května


Barva stužky: tyrkysová
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20,- Kč


Prevence nádoru plic


Základní informace k tématu
Plicní rakovina – publikace ke stažení
Leták ke sbírce
Plakát ke sbírce

Celoročně můžete podpořit projekty LPR Praha příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300 nebo zřízením trvalého příkazu ve prospěch LPR Praha. Více na www.lpr.cz. Za každou podporu Vám předem děkujeme!